R.K. Begrafenis- & Crematievereniging "De Eendracht"


opgericht 1884

Nieuws

Algemene ledenvergadering 9 april 2022

Notulen jaarvergadering

9 april 2022

 

  1. Welkom

Sjaak Pronk opent de vergadering met een prachtig woordje, een ode aan de  onmisbare vrijwilligers die een fantastische inzet laten zien.

 

 

  1. Notulen jaarvergadering 2021

Petra neemt het woord. De notulen zijn uitgedeeld, er zijn geen vragen over de notulen, alles is helder en duidelijk.

Ter aanvulling op de vraag van vorig jaar aan de dragers:  De dragers helpen na de uitvaart prima met het opruimen van de spullen.

Ter aanvulling op de vraag over het dragen van casual kleding van de dragers: Vanuit het  bestuur is het volgende afgesproken: Het mag, mits de kleding netjes verzorgd is. Het is één á twee keer voorgekomen dat de dragers gevraagd werden casual kleding te dragen. De uitvaarleidsters laten de keuze bij de nabestaanden. Wanneer nabestaanden voor dragers kiezen is er de meeste keren gekozen tot het dragen van het pak.

Ter aanvulling op de vraag van Ton: Er waren geen reacties voor het denkpannel. Ton heeft het hierbij gelaten.

 

  1. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

 

  1. Agendapunten:

-Het advies aan alle leden is om onze nieuwe website te bezoeken het is de moeite waard.

-Het bestuur is er heel blij met de nieuwe website. Adverteren in de Medemblikker doet bestuur niet meer. Wanneer jongeren informatie willen   zoeken ze toch op internet.

-Het laatste zorgteam,  er wordt later in de vergadering  afscheid genomen van de dames.

 

  1. Jaarverslag 2021

Thea neemt het woord en leest het jaarverslag voor.

 

-Het aantal leden per 31 december 2021 bedroeg 684.

-Dit jaar is er weer een actuarieel rapport opgemaakt door meneer Voois, werkzaam bij Actwell Actuarissen. Het is de taak van de actuaris om   er voor te zorgen dat er een actuarieel evenwicht is tussen onder andere het aantal leden, het aanwezige vermogen, de contributie en de   vergoedingen die de vereniging verstrekt.

-De voorziening.

De actuariële voorziening voorziet in de financiële borging van de bestaande leden.

Het bureau heeft geconstateerd dat de gemiddelde leeftijd van de volwassen leden 50 jaar is voor mannen en 53 jaar voor vrouwen. Wat in vergelijking met de vorige situatie gemiddeld met 0,5 jaar is toegenomen.

 

De financiële positie van de vereniging voldoet (ruim) aan de minimale ondergrens.

 

balans

Op de balans staat ‘nog te ontvangen’ per 31-12-2021 een bedrag van  285,79 euro dat bedrag is inmiddels binnen. Ook de openstaande posten zijn voldaan. Er zijn in 2021 geen grote inversteringen gedaan .

 

-aantal leden:

Aantal mannen               320

Aantal vrouwen               304

Aantal jongens                 35

Aantal meisjes                  25

               

In totaal had de vereniging 24 uitvaarten, waarvan 12 van niet-leden. Deze niet-leden  hebben ook gekozen voor een uitvaart van de Eendracht. Lia Bot vult aan: Dit is altijd al zo geweest. Niet leden hoeven echter niet alsnog lid te worden na hun overlijden om van de diensten van de Eendracht gebruik te maken.

 

Niemand heeft vragen over het jaarverslag.

 

 

  1. Financieel jaarverslag 2021

Verslag van de kascontrole door kascommissie: Cor Hoogendijk en Arie Langendijk. Zij hebben de kascontrole gedaan en het  is goedgekeurd.

 

Nieuwe kascommissie

Arie Langendijk wordt vervangen door Trudy de Lange

Ton Kroezen wordt reserve.

 

  1. Spreektijd dragers

Arie Langendijk: Geeft aan dat een begrafenis met 4 dragers te kort is, dit is een keer gebeurd. 

Op de katholieke begraafplaats is het dan soms best lastig. De kist moet namelijk recht voor het graf aangedragen worden. Dan moet je soms op een ander graf staan, wat niet wenselijk is. Of als het glad is,dan is dat ook lastig met z’n vieren. Er mag niet gedraaid worden boven het graf. En ook als er een zwaar persoon begraven moet worden zijn er echt 6 dragers nodig. Meer dragers zijn wenselijk. Het bestuur probeert 2 personen extra bij het dragersteam te zoeken.

Cor wil graag dat er van te voren afgesproken wordt wie degene is die de kar in de in de kerk besturen.

 

  1. Spreektijd uitvaartleidsters

Ellen: Marloes en Gerda willen graag afspreken met de dragers  en Hans Rob in Kleijenburg om afspraken met elkaar te maken en te bespreken wat waar staat. Even de puntjes op de i zetten.

In de werkruimte van het laatste zorgteam staan nog heel veel spullen. Ellen en Monique gaan dit samen opruimen.

 

  1. Afscheid dames laatste zorgteam

Benno neemt het woord. Ellen, Monique, Sanneke en Jantien, worden in het zonnetje gezet en bedankt voor hun uitstekende verzorging en inzet. Zij krijgen bloemen en cadeau’s.

 

  1. Rondvraag 

Cor: Achterin de kerk zijn de voorgangers slecht te verstaan, kan daar iets aan veranderd worden? Deze vraag speelt het bestuur door aan het parochiebestuur.  Misschien een tip voor de uitvaartleidsters tegen degene die voorgaat dat ze langzaam moeten praten.

Thomas van Hulsen: Thomas is blij dat hij weer mee kan doen met de dragers. Thomas bedankt iedereen voor de samenwerking.

Nico Groot: 1 januari 2024 wil Niek het dragerschap opzeggen.

Cor: Waar kun je Resomeren? Resomeren gebeurt nog nergens in Nederland. Ellen vult aan, dat het misschien in Den Helder of Brabant als eerste zal gaan gebeuren. Dit is nu nog niet het geval.

Op zorgvliet en op de Katholieke begraafplaats staan muren om de urnen in te plaatsen.

 

Bestuur De Eendracht