R.K. Begrafenis- & Crematievereniging "De Eendracht"


opgericht 1884

Uitvaart

De kosten van een uitvaart bedragen ongeveer € 8.000,00. Bedragen voor een begrafenis of een crematie lopen niet ver uiteen. Dit bedrag is exclusief de kosten voor een grafsteen.  De hoogte van de totale kosten hangen nauw samen met uw wensen ten aanzien van de uitvaart.
Klik hier om zelf een globale berekening te maken hoeveel een uitvaart kost volgens uw wensen


Ledenvergoeding
De ledenvergoeding van De Eendracht bedraagt € 1.400,00. De hoogte van de ledenvergoeding wordt ieder jaar in de jaarvergadering van de vereniging vastgesteld. De vergoeding is in de vorm van een dienstenpakket. Als lid heeft u recht op dit dienstenpakket, maar als u de uitvaart laat verzorgen door derden, dan vervallen uw rechten.


Dienstenpakket
Het dienstenpakket van De Eendracht bestaat onder andere uit het verzorgen van de uitvaart, werkzaamheden van het zorgteam, opbaring thuis of in de aula, inzet van dragers en de noodzakelijke administratieve afhandelingen. Namens De Eendracht zal een uitvaartverzorgster de uitvaart regelen en u - dag en nacht - bijstaan met zorg op maat. Tijdens een avondwake, condoleance of uitvaart kan De Eendracht een gastvrouw of gastheer in uw huis laten oppassen. Zo laat u geen onbeheerde woning achter.


Bijverzekeren
De ledenvergoeding van De Eendracht vergoedt maar een deel van de kosten van een uitvaart. Het is goed om bij uzelf na te gaan of u in staat bent om de kosten van een uitvaart te kunnen dragen. Er bestaat namelijk de mogelijkheid om u zelf bij te verzekeren. Als u dat van plan bent, neem dan een kapitaalsverzekering en géén naturaverzekering. Bij een kapitaalsverzekering wordt namelijk geld uitgekeerd en bij een naturaverzekering keert de maatschappij uit in goederen en diensten. Tenslotte is ons advies om contact op te nemen met de verzekeringsmaatschappij waar u meerdere polissen heeft lopen. Vaak krijgt u dan korting bij het afsluiten van een nieuwe polis.


Uitvaartverzorging voor leden woonachtig buiten Medemblik
Leden die buiten Medemblik wonen, houden recht op het dienstenpakket. Neem na een overlijden altijd contact op met De Eendracht. De diensten worden in overleg overgedragen aan een vereniging of organisatie in uw woonplaats. Voor meer informatie belt u met 06 - 5356 3535. 


Uitvaartverzorging voor niet-leden
Ook als u géén lid bent van De Eendracht kunnen wij de uitvaart van uw naasten verzorgen. Voor meer informatie belt u met 06 - 5356 3535.


Overlijden
Bij een overlijden belt u met 06 - 5356 3535.