R.K. Begrafenis- & Crematievereniging "De Eendracht"


opgericht 1884

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van De Eendracht geeft u de zekerheid dat u door vertrouwde mensen op uw laatste reis wordt verzorgd en begeleid. Tevens houdt u met uw lidmaatschap onze vereniging in stand. Het lidmaatschap staat open voor iedereen, ongeacht achtergrond en/of religie.


Contributie
De jaarcontributie bedraagt € 17,50 voor personen vanaf 18 jaar. Als lid bedraagt de jaarcontributie van uw kinderen tot en met 17 jaar € 3,00 per kind. Bij een nieuw lidmaatschap betaalt u de contributie via een bankmachtiging, die krijgt u na uw aanmelding als lid toegestuurd, samen met ons reglement.


Inkoopmogelijkheid
De Eendracht kent ook een inkoopmogelijkheid. U betaalt achterstallige contributie en bent dan volledig lid met 100% ledenvergoeding. Als u bijvoorbeeld 30 jaar bent, betaalt u 12 maal de jaarcontributie. 


Procentenregeling
Daarnaast kunt u kiezen voor een procentenregeling. Bij overlijden wordt er naar rato uitgekeerd.
Leeftijd bij start lidmaatschap / vergoeding:
26-30 jaar:  81% van de ledenvergoeding
31-35 jaar:  64% van de ledenvergoeding
36-40 jaar:  50% van de ledenvergoeding
41-45 jaar:  39% van de ledenvergoeding
46-50 jaar:  30% van de ledenvergoeding
51-55 jaar:  23% van de ledenvergoeding
56-60 jaar:  18% van de ledenvergoeding
61-65 jaar:  13% van de ledenvergoeding


Rechten
Tegenover al deze verplichtingen staan natuurlijk ook rechten. De voordelen van een lidmaatschap staan beschreven op de pagina uitvaart. Klik hier om te bekijken wat uw rechten als lid van De Eendracht zijn.


Lid worden?
Voor informatie over De Eendracht belt u: 06 - 5356 3535. Wij staan u graag te woord.
U kunt ook een e-mail sturen naar: de_eendracht@outlook.com


Lidmaatschap opzeggen?
U kunt  uw lidmaatschap schriftelijk opzeggen, bij elk begin van een kalenderjaar. Stuur uw opzegging naar R.K. Begrafenis- en Crematievereniging "De Eendracht", p/a Vlietsingel 31, 1671 MX Medemblik. Uw opzegging wordt bevestigd door een schrijven van de vereniging.


Uw lidmaatschap wordt automatisch beëindigd bij overlijden, door het niet betalen van de contributie of door opzegging namens de vereniging. De opzegging gaat in per direct en wordt kenbaar gemaakt door een schrijven van de vereniging.