R.K. Begrafenis- & Crematievereniging "De Eendracht"


opgericht 1884

Nieuws

Verslag Algemene Ledenvergadering 2018


Op woensdag 11 april 2018 heeft de R.K. Begrafenis- en Crematievereniging De Eendracht te Medemblik haar 134Algemene Ledenvergadering over 2017 gehouden. Het was inmiddels de 134e Algemene Ledenvergadering. De voorzitter opende de vergadering niet zoals gebruikelijk met een gedicht, maar door stil te staan bij het overlijden van onze secretaris John Mol aan het begin van dit jaar. We missen hem enorm.


Daarna konden de aanwezige leden zich inlezen in de notulen van de vorige ledenvergadering. De notulen werden goedgekeurd.


Hierna ging de voorzitter in op de activiteiten die het bestuur het afgelopen jaar heeft gedaan, waaronder het overleg met de uitvaartleidsters en dragers, het laatste zorgteam, de koepelorganisatie de FKB, de parochie en de gemeente. De vereniging heeft 24 uitvaarten verzorgd in 2017. Zij bedankte hierbij de uitvaartleidsters en de dragers voor hun inzet en de goede samenwerking.


De penningmeester heeft uitleg gegeven over het actuarieel rapport dat één keer in de drie jaar wordt gemaakt door Actwell. Dit is voor het laatst in 2017 gedaan, daarom was het dit jaar niet nodig. Naar aanleiding van het advies in het rapport van 2017, is de contributie per april 2018 verhoogd. Dit is met algemene instemming besloten in de Algemene Ledenvergadering van 2017. 


Na deze uitleg heeft de vertegenwoordiger van de kascommissie het woord gekregen. Deze complimenteerde de penningmeester met de boekhouding die goed op orde is en stelde voor om het bestuur decharge te verlenen. De aanwezige leden namen dit voorstel over en verlenen het bestuur decharge.


Het bestuur stelde voor om de vergoeding voor het dienstenpakket te handhaven op € 1.400, -. De aanwezige leden gingen akkoord met dit voorstel.


Veronique Glim is voorgedragen en gekozen als nieuw bestuurslid. Lia Bot is herkozen als voorzitter. Zij heeft wel aangegeven geen termijn van vier jaar meer vol zal maken. 

 
Na afloop van de vergadering werd er in woord en gebaar afscheid genomen van Jurre Hak, een van de dragers van de vereniging: 


Beste Jurre,


Sinds maart 2000 staat u voor De Eendracht klaar,
dat is toch ruim 18 jaar.


Altijd met een goed humeur,
neen, u bent zeker geen oude zeur.


Met vergaderingen mild en af en toe een grap,
Uw inbreng was opbouwend knap.


Bij ons team van dragers en bestuur viel u goed in de smaak,
en vervulde met verve uw taak.


Doch de jaren gaan tellen,
en u wilde een eind datum stellen.


Dank voor uw inzet en hartelijkheid,
namens De Eendracht een kleinigheid.


We hebben samen afgesproken om dat nu en hier te doen,
en zoals gebruikelijk eindig ik met een hand en een zoen.


Lia Bot- Hoedjes, voorzitter.