R.K. Begrafenis- & Crematievereniging "De Eendracht"


opgericht 1884

Nieuws

Uitvaartleidster Trudy de Lange tien jaar actief

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Eendracht op 10 april 2013 is uitgebreid stil gestaan bij het feit dat uitvaartleidster Trudy de Lange al weer tien jaar voor de vereniging actief is. Trudy de Lange werd hierbij lovend toegesproken door voorzitter Lia Bot-Hoedjes en ontving een bos bloemen en een kleine attentie als blijk van waardering. Onderstaand de tekst die namens de vereninging is uitgesproken.


Trudy de Lange, tien jaar uitvaartleidster
Als 'aflegdame' aan de overledene de laatste zorg geven,
vertrouwd dus met alles rondom het uitvaartleven.
En toen je hoorde er is  bij de uitvaartleiding hoge nood,
een uitdaging die je een kans bood.

Je nam die met beide handen aan,
en zagen we Trudy en Trudy op pad gaan.
Heel veel ervaring opgedaan,
toen moest/wilde  je 10 jaar geleden er alleen op af gaan.

Je voelde je helemaal thuis in deze ‘baan',
en wist je nu komt het helemaal op mij aan.
Je stak en steekt er heel veel tijd in,
toch een hele stap zeker in het begin.

Zo werd er achter je rug wel eens de vraag gesteld,
ik heb naar De Eendracht gebeld.
Kreeg ene mevrouw De Lange aan de lijn,
weet jij wie dat kan zijn?

Ja, het is er een van dat grote Dudink gezin van zeventien,
oh, dan is het goed, heb haar wel eens gezien.
Tien jaar geleden ging je zelfstandig door,
vol gevoel, je ging er de volle 100 % voor.

Pakte ook nog een studie uitvaartleiding aan,
je wilde er gediplomeerd voor gaan.
 
In 2004 zo aan het begin van het jaar,
vertelde je: "we hebben veel te vieren dit jaar".
Helaas, het liep niet volgens plan,
de ziekte en het overlijden van Nick kwam ongelooflijk hard an.

Maar als gezin zat je niet bij de pakken neer,
zo’n verlies samen verwerken het doet enorm zeer.
Maar praten over Nick deed en doet je goed,
geweldig, wat toon jij een moed!

Het examen in dat zelfde jaar wilde je toch afleggen gaan,
slaagde bijna cum laude met steun van boven gaf je aan.
Na tien maanden durfde je weer aan het werk te gaan,
jouw motivatie: ik kan met nog meer gevoel naast de nabestaanden staan.

We hebben je met bewondering aan het werk zien gaan,
en weten dat met nog meer toewijding je werk hebt gedaan.
Daarvoor onze welgemeende dank en vragen blijf nog minstens tien jaar,
vanuit het bestuur een  blijk van waardering, een klein gebaar.

Een cadeaubon en bloemen, laten we straks het glas met elkaar heffen gaan,
op een goede samenwerking want daar komt het in dit werk op aan!  

Lia Bot—Hoedjes, Voorzitter De Eendracht