R.K. Begrafenis- & Crematievereniging "De Eendracht"


opgericht 1884

Nieuws

Huisbewaking tijdens uitvaart

Het gebeurt nogal eens. Tijdens de uitvaartplechtigheden wordt het huis van de nabestaanden bezocht door het dieven/inbrekersgilde. Zij maken gebruik van de gepubliceerde rouwadvertenties en hebben dan vaak genoeg tijd om hun slag te slaan in het leegstaande huis.


De vereniging wil zorg dragen voor een adequate beveiliging van uw huis tijdens de plechtigheden. Een van onze medewerkers zal dan in uw huis blijven tot de terugkomst van de familie. Mocht u van deze dienst gebruik willen maken meldt dat dan aan de uitvaartleidster.